Inred med bilder

För inte allt för länge sedan så var en bild alltid ett fysiskt objekt, små bitar av plast eller papper där man hade sina semesterminnen sparade. När allt nu istället har blivit digitalt så är det allt för lätt att alla underbara bilder istället för att vara en påminnelse av tidigare livsupplevelser, ligger och skräpar i en digital mapp.

Ramar i inredning

Ramar

Först till inredningsbiten, ramarna.För även om det går att sätta upp bilder på väggen med häftmassa så är det knappast något som ser bra ut eller är speciellt bra för varken bilder eller vägg. En vacker och bra ram förvarar dels bilden och skyddar den from omgivningen, men den kan även tillföra något annat. Att rama in en bild kan göra att den upplevs på ett helt nytt sätt. Detta gör att många till och med gör det digitalt för visning på till exempel webben. I vissa väldigt speciella fall kan man behöva gå till en ramverkstad för att hitta en ram som passar men oftast så går det att använda sig av färdiga ramar.

Framkalla bilder

Idag har man som kund en stor mängd olika valmöjligheter när det kommer till framkallning av sina bilder. De flesta har idag en skrivare av något slag hemma. Även om många av dessa kan ge ett bra bildresultat så kräver det en hel del kalibrering för att det skall bli optimalt. Då bläck och fotopapper dessutom är så pass dyrt brukar det inte heller bli någon direkt besparing i jämförelse med att använda riktiga labb. De bästa fotolabben har förutom korrekt kalibrerad utrustning även stor kompetens när det kommer till dess hantering vilket ger en kvalité som är svår att slå.

Den största fördelen med dagens förstorings och framkallningsteknik är att man enkelt kan välja att endast göra en förstoring av en enda bild. Detta betyder att du kan göra jättestora förstoringar av det du är helt nöjd med samtidig som du kan låta bli att skriva ut något alls av de sämre bilderna.