Rent vatten till hemmet

Samtidigt som du gör ditt hem vackert och trevligt att vistas i bör du ser över kvaliteten på dricksvattnet.

Rent vatten

Är ditt hus anslutet till den kommunala vattenförsörjningen är detta inte strikt nödvändigt, men hämtar du vatten från egen brunn måste du kontrollera kvaliteten.

I Sverige har vi generellt mycket rent vatten, men det kan finnas föroreningar. En av de vanligaste anledningarna till att dricksvattnet är smutsigt föroreningar från diverse kemiska ämnen. Även mikroorganismer kan vara ett problem. Detta gäller särskilt om de tyder på att vattnet förorenats från ytvatten, avlopp eller gödsling, då dessa typer av föroreningar kan ge upphov till sjukdomar.

Om du bör testa vattnet

När du bor i en lägenhet kan du dig lugn. Då utförs nämligen regelbundna kontroller av vattnet och du kan vara säker på att det som kommer ur kranen håller hög kvalitet. Bor du på landet med egen brunn bör du dock göra en analys för att se till att vattnet håller god kvalitet. Var också uppmärksam på eventuella förändringar i smak och färg på vattnet. Skulle du märka en förändring bör ytterligare en analys göras för att avgöra vad som kan ha orsakat förändringen.

Några vanliga föroreningar

Om vattnet är förorenat kan du ibland själv märka av det utan att göra en analys. Som exempel innehåller vattnet höga mängder av järn när det smakar lite metall och lämnar bruna beläggningar i exempelvis diskhon och tvättstället. Detta kan åtgärdas med hjälp av ett vattenfilter speciellt framtaget för att filtrera bort järn.