Uppfarten

Börjar uppfarten se risig och igenväxt? Eller har asfalten gett vika och det är dags att göra om? Här nedan får du de populäraste alternativen just nu. 

Asfaltera

Ja, det är fortfarande populärt att asfaltera sin uppfart eftersom det är relativt underhållsfritt. Det är ett enklare alternativ än grus eftersom det går bättre att skotta snö, får undan höstlöven och man behöver inte riva upp grästuvor. Man kan anlita folk för att göra detta åt en. De kommer att schakta bort jordmassor så att det översta gräslagret försvinner. Sedan lägger man ned ett textiltäcke för att skilja asfalt och jord. Efter det lägger man på flera lager i olika tjocka skikt för att bygga upp en stark och slittålig uppfart.

Sten

Detta är ett lite mer designriktad val eftersom man kan välja sten som passar ens fasad, trädgård och smak. Här är det också viktigt att lägga ner tid på underarbetat så stenarna tål trafiken. Det är också viktigt att man köper rätt storlek på stenarna. Om de är för små och tunna kommer de att gå sönder. Som riktlinjer kan man säga att stenar runt 140×210 mm behöver en tjocklek på minst 50 mm för att klara av biltrafik. Tänk på att skapa en stark och ogenomtränglig fog mellan stenarna för att undvika ogräs. Ogräset kommer nämligen uppifrån, genom luften och då behövs en fog för att hindra fröna att hamna i jorden. För att vara säker att du får rätt sorts sten och information om hur man går till väga kan man ringa till Stonefactory.se. De är störst i Sverige på marksten och har flerårig kunskap om stenläggning.

Grus och singel

Även om denna avdelning rent tekniskt skulle kunna hamna i ovanstående kategori valde vi att dela på dessa alternativen. Grus är ett väldigt vanligt alternativ för uppfarten, även om det kan upplevas som tråkigt. Att det är tråkigt kan dock inte vara längre från sanningen. Grus och singel finns nämligen precis som stenplattorna i en stor mängd olika färger, former och storlekar. Helt fri vid valet är man dock inte. Av praktiska skäl så bör man inte välja för små eller stora stenar. Stenarna behöver vara tillräckligt stora för att inte bli så packat att de inte dränerar samtidigt som de inte får vara så stora att det blir för rörligt och obehagligt att gå på.

rött grus

Vanligaste förslaget i grusstorlek för ytskiktet brukar vara 8-16. Detta kan jämföras med 0-18 som brukar användas för grusvägar. Gällande formen så brukar man skilja på makadam och ”gårdsgrus”. Makadam är krossade stenar från brott, dess skarpa kanter gör att det ligger väldigt bra och stabilt men blir lite mindre bekvämt under fötterna. Gårdsgrus är naturlig sten som genom åren har blivit rundad.

Detta gör dem väldigt vackra och bekväma under fötterna samtidigt som de rör sig lite mer.  Vad man väljer är i slutändan en personlig preferens. Man kan antingen välja gruset i någon lokal bergart, detta brukar vara väldigt billigt men är också det val som många uppfattar som tråkigt. Då finns det betydligt fler och roligare alternativ på länken ovan.