Att välja rätt ljuskälla

Med dagens nya typer av energisparande ljuskällor, har det blivit svårare att välja rätt lampa för den typ av ljussken man vill ha, på olika platser runt om i hemmet. Dagens watt på ljuskällan, motsvarar inte det ljussken vi tidigare använde som måttstock.lamporI många butiker som säljer lampor, kan man också få se exempel på hur lamporna ser ut tända. Det kan vara en bra riktlinje för att välja ut den typ av sken som man vill ha på en viss plats och också ett sätt att se hur pass starkt en lampa lyser. En del butiker tillhandahåller också en konverteringstabell, för att det ska bli så enkelt som möjligt att välja rätt. De watt som eventuellt är angivna på förpackningen, kan vara vad lampan motsvarar i det gamla systemet, eller så är det en mått angivelse på hur mycket ström den förbrukar. Ibland är båda angivna på förpackningenDet finns två aspekter du ska tänka på när du numera köper en ljuskälla. Det första är hur många lumen den har, eftersom det motsvarar ljusstyrkan. 100 lumen ger en svagt ljus, 200 lumen passar bra till exempelvis läslampan, 400 lumen ersätter 40 watt glödlampa och 700 lumen motsvarar i runda slängar, en 60 watt lampa.För att göra det hela lite extra krångligt, så måste du även tänka på hur många kelvin din ljuskälla ska ha. Detta eftersom det är den måttenhet som talar om vilken värme ljuset på lampan har. Ju lägre kelvin, ju varmare ljus och tvärt om. 2700 kelvin motsvarar på ett ungefär den traditionella glödlampan.